پیمایش تنگ توکلی به فاریابو به مناسب هفته تربیت بدنی و روز کوهنورد در لامرد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان لامرد،  با تلاش و همت کارگروه ورزشهاي همگانی آقایان و بانوان، برنامه اي مشترك بمناسبت روز کوهنورد و با هدف حفظ محیط زیست، آموزش و ترویج فرهنگ ورزش...ادامه