کسب مقام دوم شهرستان لامرد در ارزیابی عملکرد سال ۹۶ اداره کل ورزش و جوانان فارس

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان لامرد، شهرستان لامرد در ارزیابی عملکرد سال ۹۶ براساس شاخص های ارزیابی عملکرد موفق به کسب رتبه دوم در گروه خود شد. به گفته مهدی کوکبی مسئول بازرسی و...ادامه